Correcció del Sostre Comarcal de la Cerdanya

Posted on Wednesday, March 24, 2021

Avui notifiquem d'una correcció a la llista de Sostres Comarcals de Catalunya. Concretament, el sostre de la Cerdanya.

Curiosament, a totes les referències que hem consultat (viquipèdia, plaques del 100tenari de l'AEC, etc.), fan (o feien [💡]) referència a la Tossa Plana de Lles (2.904,9m) com a cim més alt de la Cerdanya. Però si ens hi fixem bé, resulta que el més alt és el Puigpedrós amb 2915,01m, segons dades de l'ICGC (que per a nosaltres ha estat la base d'informació oficial per al territori català), que a més de les cotes reflectides als mapes, també hi ha la fitxa del vèrtex geodèsic del Puigpedrós (dada més explícita).

Hem dit "feien" [💡] perquè avui mateix hem corregit aquest fet al mirador, però també a la pàgina de la viquipèdia. Per altra banda, estem en contacte amb l'AEC per veure si es pot fer alguna cosa en relació a les plaques que van posar als sostres comarcals com activitat commemorativa del seu 100tenari. Un projecte genial que ens ha servit també de referència a tothom, però que té algunes incidències que potser es poden corregir també, en el seu àmbit.

Al mirador.cat, aquestes incidències les tenim documentades com a peculiaritats, amb cada cim, on expliquem el què de cada cas... es poden reconèixer perquè tenen una bombeta de color al costat del nom del cim (amb un color diferent segons el tipus de "peculiaritat"), i clicant et mostra l'explicació corresponent en una petita finestra emergent.

Mapa de Sostres Comarcals de Catalunya