Puig Calbell
320.80 m
El Pedró
230.50 m
Penya del Moro
274.60 m
Puig d'Olorda
450.30 m
Turó de Lledó
498.30 m
Montbarbat
328.20 m
Turó d'en Gall
307.60 m
Torre Montagut
218.30 m