Monteixo i Pic de Noris Crestejant des de l'estany d'Aixeus