Puig de Castell d'Arget, puig de la Gavarra, Castell de Bac Grillera i Mare de Dèu del Fau des de Pincarò (Albanyà)